sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
HOTLINE
- 0326 644 486

TÁN - SÒ - BULONG - VÍT

Sò cấy có tai
Sò cấy có tai
Sò cấy không tai
Sò cấy không tai
Tán keo
Tán keo
Tán inox
Tán inox

ép vỉ ngũ kim theo yêu cầu

Ép vỉ ngũ kim theo yêu cầu
Ép vỉ ngũ kim theo yêu cầu
Ép vỉ ngũ kim theo yêu cầu
Ép vỉ ngũ kim theo yêu cầu
Ép vỉ ngũ kim theo yêu cầu
Ép vỉ ngũ kim theo yêu cầu
Ép vỉ ngũ kim theo yêu cầu
Ép vỉ ngũ kim theo yêu cầu
Ép vỉ ngũ kim theo yêu cầu
Ép vỉ ngũ kim theo yêu cầu
Ép vỉ ngũ kim theo yêu cầu
Ép vỉ ngũ kim theo yêu cầu
Ép vỉ ngũ kim theo yêu cầu
Ép vỉ ngũ kim theo yêu cầu

RAY TRƯỢT

Ray trượt
Ray trượt
Ray trượt
Ray trượt
Ray trượt
Ray trượt
Ray trượt
Ray trượt

TAY NẮM TỦ

Tay nắm tủ
Tay nắm tủ
Tay nắm tủ
Tay nắm tủ
Tay nắm tủ
Tay nắm tủ
Tay nắm tủ
Tay nắm tủ

BẢN LỀ

Bản lề
Bản lề
Bản lề
Bản lề
Bản lề
Bản lề
Bản lề
Bản lề

BỘ DÂY CHỐNG LẬT TỦ

Bộ dây chống lật tủ
Bộ dây chống lật tủ
Bộ dây chống lật tủ
Bộ dây chống lật tủ
Bộ dây chống lật tủ
Bộ dây chống lật tủ
Bộ dây chống lật tủ
Bộ dây chống lật tủ

KHÓA - CHỐT - NAM CHÂM - 3M

Chốt
Chốt
Chốt
Chốt
Chốt
Chốt
Khóa 3M
Khóa 3M

MÂM XOAY MÂM NHÔM

Mâm xoay mâm nhôm
Mâm xoay mâm nhôm
Mâm xoay mâm nhôm
Mâm xoay mâm nhôm
Mâm xoay mâm nhôm
Mâm xoay mâm nhôm
Mâm xoay mâm nhôm
Mâm xoay mâm nhôm

ỐC LIÊN KẾT

Ốc liên kết
Ốc liên kết
Ốc liên kết
Ốc liên kết
Ốc liên kết
Ốc liên kết
Ốc liên kết
Ốc liên kết

BÁNH XE TỦ

Bánh xe tủ
Bánh xe tủ
Bánh xe tủ
Bánh xe tủ
Bánh xe tủ
Bánh xe tủ
Bánh xe tủ
Bánh xe tủ

Phụ kiện nội thất khác

Bas liên kết chân bàn
Bas liên kết chân bàn
Chân tăng chỉnh đế cao su
Chân tăng chỉnh đế cao su
Nắp chụp bàn luồn dây điện
Nắp chụp bàn luồn dây điện
Thanh nhôm treo tủ
Thanh nhôm treo tủ
Giá xoay tủ giày thông minh
Giá xoay tủ giày thông minh
Phụ kiện mở rộng bàn ăn
Phụ kiện mở rộng bàn ăn
Phụ kiện nâng hạ mặt bàn giảm chấn
Phụ kiện nâng hạ mặt bàn giảm chấn
Tay nâng hạ mặt bàn
Tay nâng hạ mặt bàn

Ổ ĐIỆN USB VÀ PHỤ KIỆN

Ổ điện USB
Ổ điện USB
Ổ điện USB
Ổ điện USB
Ổ điện USB
Ổ điện USB
Ổ điện USB
Ổ điện USB